Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Sivas  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Birlik (21 Sayı)
  % 100

2 Temmuz 1339 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İtiyaz sahibi ve Mesul müdürü Mehmed Nazif olarak görünmektedir. Sivas Vilayet matbaasında basılmıştır. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk Kitaplığı ...

 Dilek (18 Sayı)
  % 100

15 Kanun-u Sani 1338 / 15 Ocak 1922 tarihinde neşir hayatına başladı. Sahib ve imtiyaz müdürü Rıdvan Nafizdir. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk kitaplığı nüshalarıdır. 18 numaralı sayının üz...

 Duygu ve Düşünce (5 Sayı)
  % 0

Mesul Müdürü Hüsnü Said, Tahriri Müdürü Eflatun Cem'dir. "Maarif emini Abdüllatif Nevzad Beğefendi'nin himayesinde (mıntıka namına) Sivas Muallimler Birliği tarafından onbeş günde bir neşr olunur, "Te...

 İrade-i Milliye (46 Sayı)
  % 100

Anadolunun işgali üzerine yine Anadolu'dan başlayan direniş hareketinin yayın organı olarak neşredilmek üzere Sivas Kongresinde bir gazete neşrine karar verildi İrade-i Milliye namı altında 14 Eylül 1...

 Kızılırmak (50 Sayı)
  % 0

İlk sayısı 21 Teşrin-i Evvel 1329 / 3 Kasım 1913 tarihinde yayınlanmaya başlanmıştır. Mesul Müdürü Haraccızade İbrahim Hakkı'dır. İdare mahalli "İttihad Kulübü" olarak belirtilmiştir. "Haftada bir def...

 Sivas (91 Sayı)
  % 2

İl nüshası 02.01.1880 tarihinde yayınlanmıştır. Vilayetin resmi gazetesidir. Sivas Vilayet Matbaasında basılmıştır. İki sayfa Türkçe iki sayfası Ermenice olarak basılmıştır. Sitemizdeki nüshalardan...

 Yeni Nesil (1 Sayı)
  % 10

İmtiyaz sahibi Eflatun Cem, Mesul Müdürü Hüsnü Said'dir. "Ayda bir neşrolunur talebe mecmuasıdır" ifadesi bulunmaktadır. Üzerinde tarih bilgisi bulunmamaktadır. Sitemizde bulunan tek sayı Hakkı Tar...

© Her Hakkı Saklıdır 2015