Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Mersin  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Bilgi Mecmuası (3 Sayı)
  % 100

11 Mayıs 1928 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. "Resimli Haftalık mecmu'a" unvanıyla Doğruöz matbaasında basılmaktadır. Haftalık Mecmu'a denilmesine rağmen ilk nüshada onbeş günde bir çıkacağı belir...

 Demir Kalem (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi Nuri, başmuharriri Ahmed Kami olarak belirtilmiştir. Sitemizdeki 13 kanun-u Sânî 1924/1340 tarihli tek nüsha (19. Sayı) Milli Kütüphane nüshasıdır. Başlık altında "Müstakilü'l efkâr Tür...

 Doğruöz (9 Sayı)
  % 15

Sahip ve Mesul Müdürü Atâ Çelebi, Başmuharriri Oktay Kaan'dır. Sitemizdeki nüshalar Hakkı Tarık Us Kütphanesi nüshalarıdır. Haftada iki defa neşr edilmektedir....

 Yeni Mersin (94 Sayı)
  % 2

27 Temmuz 1928 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi Mehmed Fuad, Başmuharriri Kerim Refi'dir. Günlük olarak yayınlanmaya başlamıştır. İdarehenesi Yıldız matbaasında daire-i mahsusa ola...

© Her Hakkı Saklıdır 2015