Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Kırklareli  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 İlk Terbiye ve Tedrisat Mecmuası (1 Sayı)
  % 100

"Kırkkilise muallimleri tarafından ayda bir neşr olunur meslek mecmu'asıdır" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizdeki 2. ayı Teşrin-i Sânî 1340 tarihlidir. İstanbul Matba'a-i Âmirede basılmıştır. Site...

 Kırklareli (1 Sayı)
  % 100

Kırklarili Gazetesi Mesul Müdürü Nüzhet'tir. Vilayet matbaasında basılmaktadır. Haftada iki defa neşrolunmaktadır. "Cumhuriyetci siyâsî, ictimâ'î, iktisâdî gazete serlevhası bulunmaktadır. Sitemiz...

 Trakyada Yeşil Yurd (1 Sayı)
  % 100

"Trakya'da Yeşil Yurd" gazetesi sahip ve başyazıcısı Ali Rıza'dır. Kırklarili vilayet matbaasında basılmıştır. "Cumhuriyetci, siyâsî, ictimâ'i, iktisâdî gazete" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizde...

© Her Hakkı Saklıdır 2015