Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Giresun  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Giresun (2 Sayı)
  % 100

22 Mayıs 1340 (1924) tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. "Vilâyetin Haftalık Resmî Gazetesi" namıyla neşredilmiştir. Sitemizde bulunan nüshalar (4 ve 55) sayılar Hakkı Tarık US kütüphanesi nüshala...

 Giresun Işık (13 Sayı)
  % 100

1 Nisan 1334 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Sahibi Cemşidzâde Osman Nuri'dir. Giresun Matbaasında basılmıştır. Şimdilik Ayda üç def'a neşrolunur fikrinde müstakil Türk gazetesidir. anons...

 Yeni Giresun (4 Sayı)
  % 100

29 Teşrin-i Sani 1336 / 29 Kasım 1920 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Dava Vekili Cemil Ragıb, Başmuharriri Bekir Sükûti'dir. "Haftada iki defa Pazartesi ve Pençşe...

 Yeşil Giresun (3 Sayı)
  % 100

Çemşitzâde Nuri Bey’in 3 Haziran 1925 tarihinden itibaren çıkarmaya başladığı “gayri siyasî” nitelikteki Yeşilgiresun gazetesi, Cumhuriyet ve Atatürk inkılaplarına bağlı bir yayın politikası...

© Her Hakkı Saklıdır 2015