Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Eskişehir  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Ahrar (2 Sayı)
  % 100

Sahibi Mehmed Fahreddin, Mesul Müdürü Ömer Avni'dir. Sitemizde bulunan nüshalar Milli Kütüphane nüshalarıdır....

 Avukat Mecmuası (1 Sayı)
  % 100

Sahib ve Müdiri Bandırmalı Avukat Ahmed Hilmi'dir. "Siyasetden başka her şeyden bahs ider ictimâ'î, ilmî ayda bir çıkar Türk gazetesi" şeklinde kendisini tanımlamaktadır. Ayrıca "Temyiz mahkemelerinşn...

 Azim ve Emel (1 Sayı)
  % 100

İntiyaz sahibi Kenan Turgud, Mes'ul Müdürü ise H. Sami'dir. Haftada bir yayınlanmaktadır. Sitemizdeki nüshaları Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır. ...

 Demiryolu (4 Sayı)
  % 100

Sitemizde bulunan ilk nüshası 30 teşrin-i Evvel 1340 tarihlidir. Onbeş günde bir neşr olunmuştur. Dergi üzerinde sahib ve müdür bilgisi bulunmamaktadır. Sitemizdeki nüshalar Milli Kütüphane nüshal...

 Eskişehir (3 Sayı)
  % 100

İmtiyaz Sahibi ve "Başyazıcısı" Dava Vekili Takıyüddin'dir. "Haftada iki gün neşr olunur siyasi, zirai, ilmi, edebi, ictimai Osmanlı gazetesidir" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizde bulunan nüsh...

 Eskişehirde Sakarya (7 Sayı)
  % 50

15 Teşrin-i Sani/Kasım 1925 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. "Cumhuriyetçi, Halkçı haftalık gazetedir" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalardan; 127 ve 145 sayılar Hakkı Tarık Us Kü...

 Hakikat (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi Mestan İsmail, Mesul Müdiri Dava Vekili Takıyyuddin'dir. "Her gün çıkar ve her şeyden bahs ider Osmanlı gazetesi" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizdeki tek sayı Milli kütüphanesi nü...

 İmdad (2 Sayı)
  % 100

Sahibi Halid Ziya'dır. Serlevhasında "Şimdilik haftada bir neşr olunur siyasi, ilmi, edebi, müstakil-ül efkar Osmanlı gazetesidir" yazılıdır. Sitemizde bulunan nüshalardan; 16. sayı Hakkı Tarık Us...

 İstiklal (3 Sayı)
  % 88

Müdir-i Mesulü Hasan Basri'dir. "Serlevhasında "Haftada bir defa Pazarirtesi güni çıkar halk gazetesidir" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar Milli Kütüphane nüshalarıdır....

 Karacahisar (3 Sayı)
  % 50

1331/1915 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. "Eskişehir livasının haftada bir çıkar resmi gazetesidir" serlevhası bulunmaktadır. İdarehanesi Hamamyolunda Liva matbaası olarak bildirilmiştir. Sitemi...

 Kaval (2 Sayı)
  % 100

Sahib ve Müdürü Mustafa Remzi'dir. Gazete musavver/resimli olarak dört sayfa yayınlanmaktadır. "Pençşenbe günleri çıkar edebi mizah gazetesidir" serlevhası bulunmaktadır. Gazetede yayınlanan resimler ...

 Kurultay (1 Sayı)
  % 0

İmtiyaz sahibi İdris Ruhi'dir. "Halkın hukukunu müdafaa eder şimdilik haftada bir defa eder, şimdilik haftada bir defa neşr olunur" serlevhası bulunmaktadır. Hakkı Tarık Us kütüphanesinden alınan ...

 Millet (1 Sayı)
  % 100

...

 Nimet (1 Sayı)
  % 100

Mesul müdürü Hafız M. Nazif'tir. Haftada üç defa yayınlanmaktadır. Sitemizde bulunan 16 Temmuz 1912 tarihli ve 10 numaralı sayısı Hakkı Tarık Us Kütüphanesindendir. ...

 Resmi Eskişehir (1 Sayı)
  % 100

"Vilayetin haftada bir Charşenbe günleri neşr olunur resmî gazetesidir." Mesul Müdür bilgisi gazete üzerinde bulunmamaktadır. İstikamet matbaasında basıldığı bildirilmektedir. Sitemizdeki nüsha Mil...

 Yeni Dünya (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve sermuharriri Arif Oruc'dur. Bolşevizm tarafdarı olarak Cumartesi hariç her gün yayınlanmıştır. Sitemizdeki nüsha Milli Kütüphane nüshasıdır....

© Her Hakkı Saklıdır 2015