Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Erzurum  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Albayrak (4 Sayı)
  % 100

Müdîri Baş Yazıcısı: Süleyman Necâti'dir. Mart 1330 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. ...

 Envar-ı Şarkiye (2 Sayı)
  % 100

...

 Farik (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Hacı Serdarzâde Sıdkı'dır. 1328 / 1913 tarihinde neşrolunmaya başlanmıştır. "Şimdilik haftada bir defa neşr olunur fennî, edebî, felsefî, ilmî, siyâsî, zırâ'î Osmanlı ga...

 Kar Yuvası (1 Sayı)
  % 100

15 Nisan 1927 tarihinde neşrolunmaya başlanan "Kar Yuvası" mecmuası onbeşgünde bir çıkar "Felsefî, edebî, ictimâ'î, iktisâdî mecmu'adır" serlevhasını taşımaktadır. İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Faik ...

 Mekteb Duyguları (7 Sayı)
  % 100

Kurucusu ve Müdürü Muallim İbnu'r Reşad Seddar'dır. Haftada bir kez yayınlanmıştır. Yayın tarihi 1329/1913-1914 yılı olmakla birlikte ay ve gün bilgisi nüshalar üzerinde bulunmadığından tam tarih b...

 Muallimler Birliği (4 Sayı)
  % 5

"Yirmi günde bir neşr olunur meslek mecmuasıdır" serlevhasıyla 1340- 1924 yılında Erzurum Muallimler Birliği tarafından neşir hayatına başlamıştır. Mesul düdürü Müştak Sıdkı'dır. Sitemizdeki nüshal...

 Öz Dilek (8 Sayı)
  % 100

"İrfan Zümresinin nâşir-i efkârıdır" serlevhasıyla Erzurum'da 1 Temmuz 1339 tarihinde neşir hayatına başlamıştır. İmtiyaz Sahibi Cemal Gültekin'dir. Bizim 3. sayı olarak işaretlediğimiz nüshanın üz...

 Sada-i Şark (3 Sayı)
  % 100

"Şimdilik Pazarirtesi günleri neşr olunur 'ilmî, edebî, siyâsî hak ve hakîkate hâdim Osmanlı gazetesidir" serlevhasıyla Seyyid Nâzım tarafından neşr edilmiştir. Erzurum Matba'asında basılmıştır. Si...

 Şen Yayla (5 Sayı)
  % 100

Sahibi ve Mesul Müdürü Şevket Süreyyâ'dır. "Onbeş günde bir neşr olunur ilmî, edebî mecmu'a" serlevhasıyla Erzurum Muallim Mektebi tarafından yayınlanmıştır. Elimizdeki ilk nüsha 15 Kânûn-u Evvel (Ara...

 Türk Çocuğu (3 Sayı)
  % 15

"Onbeş günde bir çıkar 'ilim ve edebiyet mecmuası" unvanıyla 1926 yılında Erzurum Muallimler birliği tarafından nerşedilmiştir. Mesul Müdürü Ahmed Sami'dir. Sitemizde bulunan; 2,3 ve 4. sayılar Mi...

© Her Hakkı Saklıdır 2015