Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Elazığ  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Sada (2 Sayı)
  % 100

Sahip ve Müdürü Mehmed Abdullah Cevdet'dir. İlk Nüshası 9 Teşrin-i sani 1325 / 22 Kasım 1909 tarinde neşrolunmuştur. Başlıkta "Edebî, tarihî, ilmî, onbeş günlük Osmanlı mecmuasıdır" ibaresi bulunmakt...

 Satvet-i Milliye (23 Sayı)
  % 11

İmtiyaz sahibi Hergılizâde Mustafa Hulusi, heyet-i Tahririye Müdiri Ahmed Kemal'dir. Başlık altında "Şimdilik haftada bir defa neşrolunur siyâsî, ilmî, edebî ve mizâhî Türkçe gazetedir" ibaresi bulunm...

 Yeni Mefkure (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Süleyman Sırrı, başmuharriri Tarık'dır. "Şimdilik pazarirtesi günleri intişâr ider müstakilü'l efkâr cumhuriyetperver siyâsî gazete" unvanı bulunmaktadır. Elaziz Vilayet...

© Her Hakkı Saklıdır 2015