Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Bursa  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Bursa (151 Sayı)
  % 1

Haftada bir neşr olunmaktadır. Rumi 1309 Miladi 1893 tarinde yayın hayatına başlamıştır. Sitemizdeki nüshaların; 1 ila 48 sayıları İBB Kütüphanesi 49-101 sayıları Bursa İnebey Kütüphanesi Diğe...

 Bursa Mecmuası (2 Sayı)
  % 100

Gazeteden ziyade gergi boyutlarında ve muhtevasında bir yayındır. Müdürü Muhyiddin Baha'dır. Onbeş günde bir nerşredilmektedir. Bursa vilayet matbaasında basılmaktadır. Sayfa numaraları her sayı it...

 Bursa Sergisi (10 Sayı)
  % 100

10 Temmuz 325 (M. 1909) tarihinde neşrolunmaya başlamıştır. Serlevhasında "Serginin müddeti devamınca haftada bir defa neşrolunur musavver mecmuadır" denilmektedir. Sayılar arasında sayfa numaralar...

 Ertuğrul (5 Sayı)
  % 100

Mes'ul Müdürü İsmail Hakkı, Sermuharriri Hakkı Baha'dır. "Menafi'i vatana hadim ve şimdilik haftada bir defa neşr olunur siyasi, ilmi, edebi,fenni, zırai gazetedir" serlevhası bulunmaktadır....

 Hüdavendigar (48 Sayı)
  % 5

Haftada bir yayınlanan vilayetin resmi gazetesidir. Sitemizdeki nüshaları Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 İntibâh (1 Sayı)
  % 0

...

 Kardeş (7 Sayı)
  % 90

1921 yılında yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Vasıf Necdet'tir. "Menafi-i milliyeye hadim siyasi, edebi, ictimai Türk gazetesi serlevhasını taşımaktadır." Sitemi...

 Kurtuluş Yolları (3 Sayı)
  % 100

Müdür ve nâşiri Mehmed Şeref'dir. Bursa Muteber Hilal Matbaası'nda basılmıştır. İlk nüsha tarihi 8.03.1913 tür. 2 ve 3. sayıların kapak görüntüleri bulunmadığı için tarih bulunmamaktadır. Ancak ilk ...

 Millet Yolu (1 Sayı)
  % 100

22 Şubat 1920 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi Avukat Necmeddin'dir. "Hukuk ve hakimiyet-i milliyenin müdafi'i yevmi gazetedir" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizde bulunan tek nü...

 Mücahede (1 Sayı)
  % 100

Tesis tarihi 10 Nisan 1335/1919 dur. Sahibi ve mesul müdürü Hüseyin Enver'dir. "Pazarertesi ve pencşenbe günleri neşrolunur siyasi, ictimai, edebi, fenni müstakil Türk gazetesidir" serlevhası bulunmak...

 Nilüfer (21 Sayı)
  % 15

1 Rebiul Evvel 1304 / 28 Kasım 1886 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İdarehanesi Bursa'da Feraizcizade matbaasındadır, burada da basılmaktadır. İkinci yılından itibaren sayfa sayısını artırarak...

 Yeni Bursa (1 Sayı)
  % 100

Mes'ul Müdürü Nasuhi Esad'dır. "Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur Cumhuriyetçi Halk gazetesidir" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizdeki tek nüsha 22 Mart 1928 tarihli Ramazan ayının son gününe...

 Yeni Fikir (1 Sayı)
  % 100

Yeni fikir gazetesi tesis tarihi ve sahib bilgileri elimizdeki nüshada yer almamaktadır. Bu nüsha Hakkı Tarık Us kütüphanesi nüshasıdır. 24 numaralı nüsha 2 Temmuz 1341/1925 tarihi taşıdığına göre 192...

 Yeşil Yurd (2 Sayı)
  % 100

Sitemizde iki nüshası bulunan gazetenin 1928 yılı tarihli ve 515 numaralı nüshasında Sahip ve Mesul Müdürü Abdülkerim olarak kaydedilmektedir. Sitemizdeki iki nüsha Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshasıd...

 Yoldaş (16 Sayı)
  % 0

İmtiyaz sahibi İbrahim Hilmi, Sermuharriri A. Hikmet'tir. 15 Teşrşn-i sani 1335 tarihinde neşre başlanmıştır. Başlık Altında "İşçi, çiftçi ve emekçi halk fâidesine çalışır" ve "Siyâsî, edebî, ve ictim...

 Yurd (1 Sayı)
  % 100

22 Haziran 1339/1923 tarihli nüshada Sahib ve Müdürü Avni Fuad olarak kaydedilmiştir. "Yurd sanayi-i nefise ve spor-u muhtelifenin mecmuasıdır" serlevhası bulunmaktadır. Bu nüsha resmi açılış s...

© Her Hakkı Saklıdır 2015