Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Adana  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Adana Postası (2 Sayı)
  % 100

Gazetenin iki nüshasını bize ulaştıran Adana Alpaslan Türkeş Ünversitesi Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Karataş Beyefendiye teşekkür ederiz. Gülşan DEĞİRMENCİ tarafından hazırlanan "Adana Basın Tari...

 Adana Rehberi (1 Sayı)
  % 100

...

 Altın Yurd (6 Sayı)
  % 100

Altın Yurd, “Türk Ocağı’nın gayesini takip eder mecmua”, yayınlayan: Türk Ocağı, Sahib-i imtiyaz: Güleklizade Ahmet Bedri, mesul müdür: Agah Tuğrul, tahrir müdürü: Ferit Celal [Güven], Yeni Adana Matb...

 Altınöz (3 Sayı)
  % 100

Altınöz Gazetesi 5 Nisan 1340 / 1924 tarinde yayınlanmaya başlamıştır. Sahib ve Başmuharriri Şükrü Oğuz'dur. Başlık altında "Cumhuriyetperver Yevmi Gazete" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizde ...

 Çıngırak (1 Sayı)
  % 100

Çıngırak gazetesi, 1909 yılında yayım hayatına başlamıştır. Karikatürlü mizah gazetesi olarak çıkarılmıştır. İmtiyaz sahibi Kethüdazade İbrahim Bey olan gazete 1910 yılında kapanmıştır. Çıngırak gaze...

 Çukurova (1 Sayı)
  % 100

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet KARATAŞ tarafından temin edilmiştir. Müteşekkiriz....

 Doktor Sesi (5 Sayı)
  % 100

Ocak 1927 tarihinde aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve sermuharriri Doktor Operatör Cafer Tayyar beydir. Başlığının altında "Aylık Sıhhi Halk Gazetesi" serlevhası bulunmaktadır...

 Ferda (12 Sayı)
  % 100

Ferda gazetesi, 5 Aralık 1918 tarihinde yayım hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi aynı zamanda Rehberi İtidal gazetesinin de sahibi olan Ali İlmi’dir. Ali İlmi ayrıca Ferda gazetesinin başyazarlığın...

 Gölge (3 Sayı)
  % 100

Gölge gazetesi 26 Kanun-u Evvel 1341 / 26 Aralık 1925 tarihinde yayınlanmaya başlanmıştır. Sahibi, Müdürü, Sermuharriri Mehmed Rasim'dir. Haftada bir yayınlanmaktadır. Sitemizdeki nüshalardan 1. ...

 Halk (3 Sayı)
  % 100

Yevmi Halk gazetesinin cuma günlerine mahsus fevkalade nüshalarıdır. Sitemizdeki nüshalar Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Maarif Mecmuası (13 Sayı)
  % 100

Maarif Mecmuası, Adana Muallimler Birliği'nin yayın organı olarak 15 Mart 1928 tarinde onbeş günlük periyodla yayınlanmaya başlamıştır. Sitemizdeki nüshalardan 4,5,7,8,10,11 sayıları Milli Kütüpha...

 Milli Mefkure (5 Sayı)
  % 100

3 Mart 1338 / 1922 tarihinde onbeş günlük periyodla yayınlanmaya başlanmıştır. Başlık altında "Muallimler Cemiyetinin Mürevvicidir" ibaresi mevcuttur. İmtiyaz Sahibi ve Mesul Müdürü Ali Haydar'dır. ...

 Resimli Adana (1 Sayı)
  % 100

"Gayri siyâsî haftalık gazete" unvanıyla 24 Nisan 1926 tarihinde yayınlanmaya başlanmıştır. Sahib ve Maşmuharriri Muzaffer Timurtaş, Mesul Müdürü Lütfullah Osman'dır. Adana Türk Sözü matbaasında tab' ...

 Seyhan (5 Sayı)
  % 100

100, 103, 13021 ve 1588 numaralı nüshalar Milli Kütüphane nüshalarıdır. 1831 numaralı nüsha Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet KARATAŞ tarafından tem...

 Tarsus (2 Sayı)
  % 100

Sahib-i İmtiyaz ve Mesul Müdürü Mehmet Tahir'dir. Matba'a ve İdarehanesi "Tarsus'da Telgrafhane karşısında daire-i mahsusa" olarak belirtilmiştir. Sitemizdeki tek nüsha Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivle...

 Teceddüd (1 Sayı)
  % 100

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet KARATAŞ tarafından temin edilmiştir. Müteşekkiriz....

 Türk Sözü (19 Sayı)
  % 18

Türk Sözü gazetesi günlük gazete olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Sitemizdeki en erken nüsha olan 11. sayı 13 Kanun-u Sani (Ocak) 1924 tarihlidir. Sahibi ve Başmuharriri Ferid Celal, Mesul Müdürü A...

 Yaşasın Ordu (1 Sayı)
  % 100

Sitemizdeki tek sayı olan 383. sayı Milli Kütüphane nüshasıdır....

 Yeni Adana (26 Sayı)
  % 100

Yeni Adana gazetesi, Sahib ve Mesul Müdürü Ahmed Remzi, Başmuharriri Ferid Celal'dir. Sitemizdeki en erken nüsha gazetenin dördüncü yılında yayınlanan 250. sayısı 11 Nisan 1338 / 1922 tarihiyle ta...

© Her Hakkı Saklıdır 2015