Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
İzmir  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Ahenk (69 Sayı)
  % 0

Gazete 1896 yılında yayına başlamıştır. Sahibi ve sermuharriri Cevriye İsmail'dir. "Cumartesinden ma'ada hergün neşr olunur siyâsî, fennî, ve 'ilmî Osmanlı gazetesidir" ibâresi bulunmaktadır. Günüm...

 Akdeniz (1 Sayı)
  % 100

Başmuharriri Hakkı Nezihi'dir. İdarehanesi Bitpazarı civarı Ticaret Matbaası olarak belirtilmiştir. Elimizdeki tek nüsha olan 17. sayı Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshasıdır....

 Anadolu (36 Sayı)
  % 10

1327 - 1911 tarinde neşredlmeye başlanmıştır. Mesul Müdiri Hüseyin Hüsni'dir. İttihad Matbaasında tab' olunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar Hkkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Çapkın (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve Sermuharriri Hancızade Mehmed Sabri'dir. İdarehanesi Yemiş çarşısında Çapkın Matbaasıdır. Başlık altında "Şimdilik Cuma günleri neşr olunur. Vatanın memfa'atine ve milletin terakkî v...

 Duygu (2 Sayı)
  % 100

Sahib ve Mesul Müdiri Haydar Rüşdi'dir. İttihad Matbaasında tab' olunmaktadır. Sitemizde mevcut nüshalar; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Halka Doğru (3 Sayı)
  % 32

Mesul Müdiri Mahmud Celal'dir. "Onbeş günde bir neşr olunur edebî, ahlâkî, ilmî halk mecmu'asıdır" İzmir Ahenk matbaasında tab' olunmaktadır. İlk sayısı 1 Şubat 1335 tarihinde çıkmıştır. Sitem...

 Hıyaban (5 Sayı)
  % 8

Sahibi Müstecâbîzâde İsmet'tir. Başlık altında "Onbeş günde bir çıkar ilmî, edebî mecmu'a" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk Kitaplığı nüshalarıdır. (Aynı Sayılar HTÜ Kütüphan...

 İlham (1 Sayı)
  % 100

Sahibi Hüseyin Rıfat, Müdiri M. Nâhid'dir. Başlık altında "On günde bir neşr olunur ilmî, edebî mecmu'a" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 İmtiyaz (3 Sayı)
  % 100

Mesul Müdiri Mümtaz'dır. İlk nüshası 1 Mart 1325-1909 tarihinde çıkmıştır. Sitemizdeki nüshalar; İBB Atatürk Kitaplığı nüshalarıdır....

 İzmir Ticaret Gazetesi (4 Sayı)
  % 100

1923 Ağustos ayında neşre başlamıştır. Başlık altında "Cumadan maada hergün öğleden sonra çıkar, günün iktisadi hadiselerinden bahs ide" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar; Hakkı Tarık Us...

 Kahkaha (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve sermuharriri Mehmed Sırrı'dır. Heyet-i Tahririye Müdiri, İsmail Hakkı'dır. Matba'a ve idare mahalli olarak "İzmir'de Beğler Sokağında "Sada-yı Hak" mecmuası matbaasında dahilinde dai...

 Kara Sinan (23 Sayı)
  % 9

İlk sayısı 22 mayıs 1291 tarihlidir. Adres olarak "İzmir'de Baltacı Frenkhânesinde İzmirni Matba'ası" belirtilmiştir. Nüshalar üstünde sahip ve müdür bilgisi bulunmamaktadır. Sitemizdeki nüshalar...

 Köylü (38 Sayı)
  % 5

İmtiyaz sahibi, Da'va Vekili (Avukat) İsmail Sıdkı'dır. Adres olarak "İzmir'de Şişeciler içinde Kudüs Kıraathanesi" belirtilmiştir. Başlık altında "Cum'a ve Pazardan başka hergün öğleden sonra çıkar, ...

 Kukuruk (4 Sayı)
  % 63

İmtiyaz sahibi ve yazan çizeni Hüseyin Rıf'at'tır. İdarehanesi İzmir'de Hükümet cadesinde daire-i mahsusadadır. Başlık altında "Haftada bir defa Cuma'airtesi günleri neşr olunur eğlence gazetesidir." ...

 Müsâvât (2 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi, 60. sayıda Mehami Mehmed Sadık olarak beirtilmişken 183. sayıda İmtiyaz sahibi Mehmed Emin, Mesul Müdiri Mehami Sadık olarakbelirtilmiştir. "Sabahları neşr olunur yevmî, siyasî gazete"...

 Musavver Mehasin (2 Sayı)
  % 0

İmtiyaz sahibi Mehmed Zeki'dir. Edebî müdiri Mezmi Nusret'tir. Başlık altında "Edebî, fennî resimli nîm mâhîdir" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdı...

 Neşter (3 Sayı)
  % 100

Müdiri Emin Zeki'dir. 10 Nisan 1320 tarinde neşre başlamıştır. İdarehanesi İzmir Maltazlar'dadır. Başlık altında "Tebâyi'-i beşeriyyenin sekâmet-i mestûresini teşrîh ve tahlîl ider haftalık mîzah gaze...

 Yeni İzmir (1 Sayı)
  % 7

Tahrir Müdiri ve sahibi Da'vâ Vekîli Mustafa Necâti'dir. İdârehanesi Hükümet Caddesinde Ekmekcibaşı hanında dâire-i mahsusadır. İttihad Matba'asında tab' olunmuştur. Başlıkta "Her onbeş günde bir çıka...

 Yeni Turan (1 Sayı)
  % 100

Sahib-i İmtiyaz ve Başmuharriri Arif Oruç, Mesul Müdiri Mehmed Niyazi'dir. Başlık altında Cumartesiden mâ'ada her gün çıkar Türk gazetesidir" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki tek nüsha; Hakkı Ta...

 Yıldız (6 Sayı)
  % 19

Mesul Müdiri Mustafa Rahmi'dir. İdarehanesi İkinci Beğler sokağı olarak belirtilmiştir. Onbeş günlük mecmua olarak intişar etmiştir. Sitemizdeki nüshalardan; 5. sayı İBB Atatürk Kitaplığı Diğerl...

 Zeybek (2 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi Fazıl, Mesul Müdiri Kantarağası oğlı Ömer Salahaddin'dir. İdarehanesi İzmir Kemeraltı'nda Marifet matba'asıdır. Başlık altında "Şimdilik haftada bir çıkar, ciddî ve mizahi, her silahı a...

© Her Hakkı Saklıdır 2015