Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
 
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Asır (Selânik) (11 Sayı)
  % 100

Selânik'te yayınlanan Asır Gazetesinin Sahibi Abdurrahman Nâfiz, Mes'ul Müdürü ise Fazlı Necib'dir. "Menâfi'i Milliye-i Osmânîye hizmet eder pazartesi ve perşenbe günleri neşr olunur Osmanlı Gazetesi"...

 Ayine (Selanik) (39 Sayı)
  % 100

Haftada bir defa pazar günleri Selanik'te yayınlanmıştır. Gazetenin künyesinde sahib bilgileri bulunmamaktadır. Ancak Yine Selanik'te çıktığı anlaşılan "Zaman" gazetesi ile bir iltisakı olduğu anlaşıl...

 Bahr-i Sefid (56 Sayı)
  % 3

20 Kânûn-u Sânî 1298 tarihinde ilk sayısı neşre başlamıştır. "Fünûn ve edebiyâta ve menfa'at-i umûmiyeye müte'llik husûsâta dâir âsâr ve evrâk memnûniyetle kabûl olunur" serlevhası bulunmaktadır. Osma...

 Selam (Rodos) (9 Sayı)
  % 31

Sahip ve Mesul Müdürü Mehmed Kadri'dir. Başlık altında "Şimdilik Cum'a günleri intişar ider siyâsî, edebî ve ticârî gazetedir" serlevhası bulunmaktadır. 265 ve 319. sayılar Milli Kütüphane 291, 36...

 Selamet (Selanik) (13 Sayı)
  % 100

Selanik'te günlük olarak yayınlanmıştır. Müdürü A. Kemaleddin, Muharriri M. Selahaddin'dir. Siyasi, İctimâî, yevmî gazete başlığına yer verilmişdir. 380 sayılı nüsha Selimiye Yazma eserler kütüphâ...

 Yeni Adım (İskeçe) (3 Sayı)
  % 100

İskeçe'de yayınlanan bu gazetenin baş muharriri Mehmed Hilmi'dir. 3 ve 129. sayılar Hakkı Tarık US koleksiyonundan 340. sayı Musa Öncel'den alınmışdır....

© Her Hakkı Saklıdır 2015