Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
 
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Arş (Üsküb) (1 Sayı)
  % 100

Rûmi 11 Eylül 1327 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İmtiyaz Sahibi Mehmed Sami'dir. İlk sayı başlığında Yayınlanma maksadını "Tenvîr-i hakk-ı hâkimiyet, muhâfaza-i nâmus-u millet, i'tilâ-yı şân ...

 Kurşun (Manastır) (6 Sayı)
  % 100

...

 Vatan (Manastır) (1 Sayı)
  % 100

Sahibi ve Mes'ul Müdürü Mehmed Hasib'dir. Manastır'da çıkmakta olan "Kurşun" gazetesinin İstanbul'a sokulmasının yasaklanmasıyla, bu yasağı delmek üzere "Vatan" ismiyle gazetenin çıkarılmaya devam ett...

© Her Hakkı Saklıdır 2015