Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
 
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Doğru Söz (Kahire) (13 Sayı)
  % 100

Kahire'de yayınlana bu gazetenin ilk sayısı 22 Mart 1906 tarihinde yayınlanmıştır. Sahip ve muharriri Ahmed Kemal'dir. Başlık altında; Ayinesi işdir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-...

 Hak (Kahire) (38 Sayı)
  % 98

Kahire'de haftada iki defa neşrolunmaktadır. "Osmanlı İttihad ve Terakkî Cem'iyetinin mürevvic-i efkârıdır" serlevhası başlık altında bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk Kütüphanesi nüs...

 Hakk-ı Sarih (Kahire) (3 Sayı)
  % 100

1899 yılında yine Kahire'de aynı adla yayınlanan "Hak" isimli gazetenin ufak bir isim değişikliği ile devamı olduğu anlaşılmaktadır. 9 Ağustos 1900 tarihli 3 numaralı nüshası "Osmanlı İtttihad ve Tera...

 Havâtır (Kahire) (4 Sayı)
  % 100

İlk sayısı 5 Ağustos 1314/17 Ağustos 1898 tarihinde yayınlanmıştır. "Onbeş günde bir neşr olunur fevâid-i Osmaniye'den bahis bir gazetedir" denilmektedir. Muharririn ismi gizli tutulmuş, ilk nüshas...

 İntibah (Kahire) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 1 Haziran 1315/ 13 Haziran 1899 tarihinde yayınlanmıştır. Mes'ul Müdürü, Zehrab, Sermuharriri Ali Muzaffer'dir. On günde bir neşrolunmaktadır. "Osmanlı e'âzım-ı ricâl-i siyasiyesinden ...

 Mısır (İskenderiye) (30 Sayı)
  % 99

İlk nüshası 14 Haziran 1889 tarihinde yayınlanmıştır. "Funun ve edebiyat ve tarihe müteallik şu'unatdan bahs ider" serlevhası bulunmaktadır. Haftada bir gün Perşembe günlari çıkarılmaktadır. Sahib ve ...

 Pinti (Kahire) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 15 Ağustos 1898 tarihinde yayınlanmıştır. Müdürü İbiş Ağa, Muharriri Abdulhamid olarak belirtilmiştir. "Gazeteyi, muharririni, müdirini halkı ve mesleğe muvafık bil-ihcab derc olunur" ...

 Tarik (İskenderiye) (1 Sayı)
  % 100

Elimizdeki bulunan tek nüsha Hakkı Tarık Us kütüphanesine ait olan 4. sayısında haftada bir perşembe günleri yayınlandığı yazılıdır. Bu nüsha 21 Kanun-u Evvel 1316/ 3 Kasım 1901 tarihlidir. "Siyasi, e...

 Türk (Kahire) (32 Sayı)
  % 4

23 Teşrin-i Evvel 1319 / 5 Kasım 11903 tarihinde Kahire'de yayınlanmaya başlamıştır. Haftada bir gün yayınlanan siyasi, ilmi ve edebi gazetedir. Sitemizdeki nüshalardan; 148. nüsha Hakkı Tarık Us ...

© Her Hakkı Saklıdır 2015