Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
 
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Bosna (1 Sayı)
  % 100

Rûmî 6 Eylül 1292 / Mîlâdî 18 Eylül 1876 tarihli elimizdeki tek nüsha 534 numaralıdır. Başlıkta; "İşbu gazete dâhili ve hâricî her dürlü havâdisi ve menâfi'i umûma dâir envâ'ı mebâhisi şâmil ola...

 Bosna (1324) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 18 Teşrin-i Evvel (31 Ekim 1908) tarihinde yayınlanan bu gazetenin imtiyaz sahibi Bosnalı Mehmed Nureddin, sermuharriri Lütfi'dir. Serlevhasında Meşrûtiyet ve selâmet-i vatana ve menâf...

 Vatan (Saraybosna) (1 Sayı)
  % 100

Gazetenin sitemizde bulunan tek nüshası Hakkı Tarık US kütüphanesi nüshasıdır. Bu tek nüshanın başlık kısmında Sahip ve Mes'ul Müdür bilgisi bulunmamaktadır....

© Her Hakkı Saklıdır 2015