Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA
ARAMA
TAKVİM SEÇ!
OSMANLICA SÖZLÜK
TARİH ÇEVİR!
İSTATİSTİKLER
 
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
Amasya
%40
Balkanlar
%35
Bartın
%9
Batı Trakya
%3
Batum
%95
Çankırı
%11
Çorum
%100
Diyarbakır
%0
Edirne
%6
Erzurum
%4
Giresun
%44
Kastamonu
%16
Kayseri
%0
Kerkük
%0
Kıbrıs
%0
Kocaeli
%0
Konya
%0
Ordu
%100
Sakarya
%100
Sivas
%2
Trabzon
%3
Yozgat
%3
22 Vilayet  77 FarklıGazete   1895 Sayı  7818 Toplam Sayfa  673 Çevirisi Biten Sayfa   İstatistikler
DÎBÂÇE - ÖNSÖZ

1831 yılında resmi hüviyetle yayınlanan "Takvim-i Vekâyi" den sonra özel teşebbüsce yayınlanan ilk gazete olan "Tercümân-ı Ahvâl" 1860 yılında basılmaya başlanmıştı. Bu tarihten itibren yıllar içerisinde hem gazetelerin sayısı arttı hem de artık payitaht dışındaki vilayetlerde de gazeteler basılmaya başlandı. 1928 yılındaki harf inkılabına kadar 68 yıl süren bu dönem, aynı zamanda son dönem tarihimizin en fırtınalı ve önemli zamanlarına şahitlik ettiğmiz bir dönemdir.

İşte böylesi bir döneme şahit olan gazetelerin, bugün bize anlatacakları şeyler paha biçilmez kıymettedirler. Özellikle de payitaht dışında yayınlanan gazeteler, halkın sesi olmaları ve doğrudan yerel halka hitab etmeleri sebebiyle ayrı bir değere sahiptirler. Emsalsiz bir kültürel ve tarihi miras olan bu gazeteleri incelendiğimizde, dönemin sosyal/ictimâi hayatı, kültürel yapısı, dönemin insanının siyâsi vak'alara bakışı, tutumu hakkında bizlere hazine değerinde bilgiler sunmaktadır.

Ancak; ne yazık ki bu gazetelerden bugün istifade etmenin önünde iki büyük engel vardır. Birincisi bunlara ulaşım zorluğu, diğeri de Osmanlı harfleriyle yazıldığından -özel ilgi ve ihtisası olmadıkça- çoğu kişinin bu gazeteleri okuyamamasıdır. (Ayrıca; Zamanın yıpratıcı etkisiyle solan, kaybolan nüshalar, çeşitli resmi ve özel kütüphanelerde farklı nüshalarının olması sebebiyle biraraya getirme zorluğu vb. onlarca mazeretimiz var.) Biz, mazeretlere sığınmak ve suçu mazeretlerimiz üzerine atmak yerine bu platformu oluşturarak bir adım atmak istedik. Birinci engeli aşmak üzere mahallinde yayınlanmış tüm gazeteleri bu platform altında toplayarak mümkün olan en geniş arşivi oluşturmayı hedefledik.

İkinci olarak; bu kültürel mirasın daha geniş kitlelerin istifade edebilmesinin yollarının açılması gerektiği inancıyla günümüz internet imkanlarından istifade ederek bu tarihi gazetelerimizi geniş kitlelere ulaştırmak ve herkesin istifadesini sağlamak için Latin harfleri ile okunabilir hale getirmek gerekiyordu.

Bu proje, böyle bir gayeye hizmet etmek üzere yola çıktı. Kendi içinde çeviri çalışmaları devam etmekle birlikte, bu çalışma dileyen herkesin katkı sağlayabileceği bir çalışma olarak da tasarlandı. Sonraki aşamada ise bu gazetelerimizin latinize halleriyle birlikte tıpkıbasımının yapılmasının kültür hayatımıza mükemmel bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Edirne Gazetelerinin dijital nüshalarının temin edilmesinde büyük katkısı olan Musa ÖNCEL'e, Sitemizde, ihtiyaç halinde müracaat etmek üzere Osmanlıca-Türkçe Sözlük bulundurmayı arzu ettiğimizde, hazırlamış olduğu sözlüğü kullanmamıza tereddütsüz müsade eden Prof. Dr. Mehmet KANAR beyefendiye teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Ömer Faruk Köseoğlu

© Her Hakkı Saklıdır 2015