Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Ordu | Muvaffakiyet-i Milliye Gazetesi  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
Muvaffakiyet-i Milliye (4 sayı)
    Çevirisi Biten
    Onay bekleyen
    Çevirisi Devam Eden

Sayı
Sayfa
Tarih
1
1
02.07.1923
2
9
1
06.08.1923
2
20
1
13.09.1923
2
64
1
11.02.1924
2
Muvaffakiyet-i Milliye Muvaffakiyeti Milliye Gazetesi 1922 yılının Haziranında yayın hayatına girdi. Başlığı altında "Siyasi, İlmi, Edebi, İçtimai, İktisadi ve Zirai Gazete" olduğunu belirten Muvaffakiyeti Milliye, haftada iki defa çıkmaktadır. İmtiyaz sahibi, o tarihlerde Ordu'da belediye başkanlığı yapmakta olan Furtun Zade Yusuf Sırrı Bey ve sorumlu müdürü dava vekili (Avukat) Ahmet Şükrü ve daha sonraki yıllarda yine dava vekili İsa Çordan Bey'dir.

Gazetenin nüshası Yüz Para, yıllık abonesi 300 kuruştur. Ordu İnkılâp matbaasında basılmaktadır. Muvaffakiyeti Milliye, bu tarihe kadar Ordu'da Arap harfleri ile yayınlanan gazeteler arasında en uzun ömürlüsü olmuş; yayın hayatı 3 yıla yakın sürmüştür. Gazete 5 sütun üzerine, 32x48 ebadında tek yaprak olarak hazırlanmakta idi. Diğerleri gibi resim ve klişe kullanmamıştır.

Muvaffakiyeti Milliye'nin yayın hayatına girmesinden kısa bir zaman sonra Milli Mücadele zaferle sona ermiştir. Ancak memleketin ötesinde, berisinde yine de asayiş bozukluğundan ileri gelen olaylarla karşılaşılıyordu. Gazete, bu sebeple asayiş konusu üzerinde ısrarla duruyor, vatanın her yönüyle kalkınması için elbirliğiyle çalışılması gerektiğini ısrarla belirten yazılar neşrediyordu.

Muvaffakiyeti Milliye bazı başyazılarını Genç Ağa Zade Lütfi Fikri (Genç) yazıyordu. Lütfi Genç Bey uzun zaman gazeteyi idare etmiştir. Lütfi (Genç) Bey'in yedek subay olarak yeniden askere çağrılması üzerine, gazetenin idaresi, meclisi idare başkanı Mustafa Rakım Bey, sonradan da bu belediye muhasebecisi Büyük Limanlı Zade Şevki (Işkın) Bey tarafından yürütüldü.

Muvaffakiyeti Milliye Gazetesi'nde mahalli haberlerle yurt içi ve yurt dışı siyasi haberlere de geniş yer verilmiştir. Gazetenin hemen her sayısında bir başmakale yayınlanmıştır.

NOT : Bilgiler Araştırmacı Yazar Sıtkı ÇEBİ tarfından hazırlanan "Ordu Basın Tarihi" isimli çalışmadan derlenmiştir. (Sıtkı Çebi-Ordu Basın Tarihi Ordu Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınları /Haziran 2006)

© Her Hakkı Saklıdır 2015