Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Ordu | Hâdim-i Cumhuriyet Gazetesi  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
Hâdim-i Cumhuriyet (1 sayı)
    Çevirisi Biten
    Onay bekleyen
    Çevirisi Devam Eden

Sayı
Sayfa
Tarih
15
1
29.09.1926
2
Hâdim-i Cumhuriyet HÂDİM-İ CUMHURİYET Gazetesi, 23 Ağustos 1926 tarihinde yayın hayatına atılmıştır. Haftalık olarak çıkarılmış olup, başlığının altında "Siyasi, ilmi, fenni, içtimai halk gazetesi" cümlesi görülür.

Hâdim-i Cumhuriyet Gazetesinin imtiyaz sahibi Dr. Nazif Flaton, başmuharriri ve tahrir hey'eti müdürü İsmail Hakkı (Garipoğlu), mes'ul müdürü eczacı Ali Şükrü (Deniz) Beylerdir. Gazetenin yıllık abonesi 300, altı aylığı 200, tanesi 7,5 kuruştur.

Gazetenin başmuharrir ve tahrir heyeti müdürü İsmail hakkı beyin bir yazıdan dolayı mahkûm olması üzerine, gazetenin imtiyazı Eyüp zade Mehmet Şükrü (kaymaz) tarafından yürütülmüş ve mesul müdürlüğünü de avukat Hacı Müftüzade Tevfik (İşbakan) bey üzerine almıştır.

Hâdim-i Cumhuriyet Gazetesi 27 hafta çıktıktan sonra, imtiyaz sahibi Şükrü Kaymaz'ın hastalığı dolayısıyla 1927 yılı Temmuz ayında yayını durdurmuştur. Hadimi cumhuriyet, bu tarihe kadar Ordu'da neşredilen gazetelerin hacim itibar ile en büyüğü idi. 46x62 ebadında, 7 sütun üzerine, birçok nüshaları 4 sayfa halinde, Türk Ocağı matbaasından dizilip basılmaktaydı. İdarehanesi, Türk ocağı matbaasında (Daire Mahsusa) idi.

Hâdim-i Cumhuriyet tahrir heyeti müdürü ve başyazarı olan İsmail Hakkı (Garipoğlu) Bey, daha evvelce çıkarmış olduğu Güneş gazete ve mecmualarında olduğu gibi medeni cesaretini Hâdim-i Cumhuriyet'e yazdığı yazılarda da göstermiş en ateşli yazılarını sert tenkitlerini burada yayınlamıştır. Hâdim-i Cumhuriyet, devrin en çok okunan gazeteleri arasında ve hatta başında gelişini İsmail Hakkı beyin bu yazılarına borçludur.

Hâdim-i Cumhuriyet Gazetesinde mahalli haberlere geniş yer verildiği görülmektedir. Ayrıca makale, şiirlerin de yayınlandığı gazetenin başlıca yazarları İsmail Hakkı (Garipoğlu), Mehmet Bilal' (Köyden) Dr. Nazif Flaton sağlık Müdürü Dr. Ömer Lütfü, Necdet Nami (Duru), Eyüp Zade Mehmet Şükrü (Kaymaz), Genç Zade Lütfü (Genç), Refit (Güley).

Hâdim-i Cumhuriyetin yazarları arasında bulunan Mehmet Bilal (köyden) gazetenin kapanmasını müteakip Güzel Ordu Adında haftalık bir gazete çıkarmağa başlamış ve bu gazetede İsmail Hakkı Bey'de yazı ailesine katılmak suretiyle Hadimi Cumhuriyette olduğu üzere aynı davayı yürütmeye çalışmak istemişse de aynı yıl içinde vefat ettiği için Güzel Ordu'ya devam ettirmek M. Bilal (köyden) Bey'in vazifesi olmuştur.

NOT : Bilgiler Araştırmacı Yazar Sıtkı ÇEBİ tarfından hazırlanan "Ordu Basın Tarihi" isimli çalışmadan derlenmiştir. (Sıtkı Çebi-Ordu Basın Tarihi Ordu Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınları /Haziran 2006)

© Her Hakkı Saklıdır 2015