Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Rodos  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Bahr-i Sefid (56 Sayı)
  % 0

20 Kânûn-u Sânî 1298 tarihinde ilk sayısı neşre başlamıştır. "Fünûn ve edebiyâta ve menfa'at-i umûmiyeye müte'llik husûsâta dâir âsâr ve evrâk memnûniyetle kabûl olunur" serlevhası bulunmaktadır. Osma...

 Selam (Rodos) (9 Sayı)
  % 0

Sahip ve Mesul Müdürü Mehmed Kadri'dir. Başlık altında "Şimdilik Cum'a günleri intişar ider siyâsî, edebî ve ticârî gazetedir" serlevhası bulunmaktadır. 265 ve 319. sayılar Milli Kütüphane 291, 36...

© Her Hakkı Saklıdır 2015