Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! İSTATİSTİKLER ✉ E-Posta
Mısır  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Doğru Söz (Kahire) (13 Sayı)
  % 29

Kahire'de yayınlana bu gazetenin ilk sayısı 22 Mart 1906 tarihinde yayınlanmıştır. Sahip ve muharriri Ahmed Kemal'dir. Başlık altında; Ayinesi işdir kişinin lafa bakılmaz Şahsın...

 Hak (Kahire) (37 Sayı)
  % 74

Kahire'de haftada iki defa neşrolunmaktadır. "Osmanlı İttihad ve Terakki Cem'iyetinin muruc-u efkarıdır" serlevhası başlık altında bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk Küt...

 Hakk-ı Sarih (Kahire) (2 Sayı)
  % 100

1899 yılında yine Kahire'de aynı adla yayınlanan "Hak" isimli gazetenin ufak bir isim değişikliği ile devamı olduğu anlaşılmaktadır. 9 Ağustos 1900 tarihli 3 numaralı nüshası "Osmanlı...

 Havâtır (Kahire) (4 Sayı)
  % 100

İlk sayısı 5 Ağustos 1314/17 Ağustos 1898 tarihinde yayınlanmıştır. "Onbeş günde bir neşr olunur fevâid-i Osmaniye'den bahis bir gazetedir" denilmektedir. Muharririn ismi gizli tutulmu...

 İntibah (Kahire) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 1 Haziran 1315/ 13 Haziran 1899 tarihinde yayınlanmıştır. Mes'ul Müdürü, Zehrab, Sermuharriri Ali Muzaffer'dir. On günde bir neşrolunmaktadır. "Osmanlı e'âzım-ı ricâl...

 Mısır (İskenderiye) (30 Sayı)
  % 98

İlk nüshası 14 Haziran 1889 tarihinde yayınlanmıştır. "Funun ve edebiyat ve tarihe müteallik şu'unatdan bahs ider" serlevhası bulunmaktadır. Haftada bir gün Perşembe günlari çıkarılma...

 Pinti (Kahire) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 15 Ağustos 1898 tarihinde yayınlanmıştır. Müdürü İbiş Ağa, Muharriri Abdulhamid olarak belirtilmiştir. "Gazeteyi, muharririni, müdirini halkı ve mesleğe muvafık bil-...

 Tarik (İskenderiye) (1 Sayı)
  % 100

Elimizdeki bulunan tek nüsha Hakkı Tarık Us kütüphanesine ait olan 4. sayısında haftada bir perşembe günleri yayınlandığı yazılıdır. Bu nüsha 21 Kanun-u Evvel 1316/ 3 Kasım 1901 tari...

 Türk (Kahire) (32 Sayı)
  % 2

23 Teşrin-i Evvel 1319 / 5 Kasım 11903 tarihinde Kahire'de yayınlanmaya başlamıştır. Haftada bir gün yayınlanan siyasi, ilmi ve edebi gazetedir. Sitemizdeki nüshalardan; 148. nüsha Hakk...

© Her Hakkı Saklıdır 2015