Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Kahire  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Doğru Söz (Kahire) (13 Sayı)
  % 100

Kahire'de yayınlana bu gazetenin ilk sayısı 22 Mart 1906 tarihinde yayınlanmıştır. Sahip ve muharriri Ahmed Kemal'dir. Başlık altında; Ayinesi işdir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-...

 Hak (Kahire) (38 Sayı)
  % 97

Kahire'de haftada iki defa neşrolunmaktadır. "Osmanlı İttihad ve Terakkî Cem'iyetinin mürevvic-i efkârıdır" serlevhası başlık altında bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk Kütüphanesi nüs...

 Hakk-ı Sarih (Kahire) (3 Sayı)
  % 100

1899 yılında yine Kahire'de aynı adla yayınlanan "Hak" isimli gazetenin ufak bir isim değişikliği ile devamı olduğu anlaşılmaktadır. 9 Ağustos 1900 tarihli 3 numaralı nüshası "Osmanlı İtttihad ve Tera...

 Havâtır (Kahire) (4 Sayı)
  % 100

İlk sayısı 5 Ağustos 1314/17 Ağustos 1898 tarihinde yayınlanmıştır. "Onbeş günde bir neşr olunur fevâid-i Osmaniye'den bahis bir gazetedir" denilmektedir. Muharririn ismi gizli tutulmuş, ilk nüshas...

 İntibah (Kahire) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 1 Haziran 1315/ 13 Haziran 1899 tarihinde yayınlanmıştır. Mes'ul Müdürü, Zehrab, Sermuharriri Ali Muzaffer'dir. On günde bir neşrolunmaktadır. "Osmanlı e'âzım-ı ricâl-i siyasiyesinden ...

 Pinti (Kahire) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 15 Ağustos 1898 tarihinde yayınlanmıştır. Müdürü İbiş Ağa, Muharriri Abdulhamid olarak belirtilmiştir. "Gazeteyi, muharririni, müdirini halkı ve mesleğe muvafık bil-ihcab derc olunur" ...

 Türk (Kahire) (32 Sayı)
  % 4

23 Teşrin-i Evvel 1319 / 5 Kasım 11903 tarihinde Kahire'de yayınlanmaya başlamıştır. Haftada bir gün yayınlanan siyasi, ilmi ve edebi gazetedir. Sitemizdeki nüshalardan; 148. nüsha Hakkı Tarık Us ...

© Her Hakkı Saklıdır 2015