Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Erzurum  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Albayrak (4 Sayı)
  % 100

...

 Envar-ı Şarkiye (2 Sayı)
  % 100

...

 Farik (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Hacı Serdarzâde Sıdkı'dır. 1328 / 1913 tarihinde neşrolunmaya başlanmıştır. "Şimdilik haftada bir defa neşr olunur fennî, edebî, felsefî, ilmî, siyâsî, zırâ'î Osmanlı ga...

 Kar Yuvası (1 Sayı)
  % 0

15 Nisan 1927 tarihinde neşrolunmaya başlanan "Kar Yuvası" mecmuası onbeşgünde bir çıkar "Felsefî, edebî, ictimâ'î, iktisâdî mecmu'adır" serlevhasını taşımaktadır. İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Faik ...

 Mekteb Duyguları (7 Sayı)
  % 3

Kurucusu ve Müdürü Muallim İbnu'r Reşad Seddar'dır. Haftada bir kez yayınlanmıştır. Yayın tarihi 1329/1913-1914 yılı olmakla birlikte ay ve gün bilgisi nüshalar üzerinde bulunmadığından tam tarih b...

 Muallimler Birliği (4 Sayı)
  % 0

"Yirmi günde bir neşr olunur meslek mecmuasıdır" serlevhasıyla 1340- 1924 yılında Erzurum Muallimler Birliği tarafından neşir hayatına başlamıştır. Mesul düdürü Müştak Sıdkı'dır. Sitemizdeki nüshal...

 Öz Dilek (8 Sayı)
  % 0

"İrfan Zümresinin nâşir-i efkârıdır" serlevhasıyla Erzurum'da 1 Temmuz 1339 tarihinde neşir hayatına başlamıştır. İmtiyaz Sahibi Cemal Gültekin'dir. Bizim 3. sayı olarak işaretlediğimiz nüshanın üz...

 Sada-i Şark (3 Sayı)
  % 84

"Şimdilik Pazarirtesi günleri neşr olunur 'ilmî, edebî, siyâsî hak ve hakîkate hâdim Osmanlı gazetesidir" serlevhasıyla Seyyid Nâzım tarafından neşr edilmiştir. Erzurum Matba'asında basılmıştır. Si...

 Şen Yayla (5 Sayı)
  % 0

Sahibi ve Mesul Müdürü Şevket Süreyyâ'dır. "Onbeş günde bir neşr olunur ilmî, edebî mecmu'a" serlevhasıyla Erzurum Muallim Mektebi tarafından yayınlanmıştır. Elimizdeki ilk nüsha 15 Kânûn-u Evvel (Ara...

 Türk Çocuğu (3 Sayı)
  % 0

"Onbeş günde bir çıkar 'ilim ve edebiyet mecmuası" unvanıyla 1926 yılında Erzurum Muallimler birliği tarafından nerşedilmiştir. Mesul Müdürü Ahmed Sami'dir. Sitemizde bulunan; 2,3 ve 4. sayılar Mi...

© Her Hakkı Saklıdır 2015