Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! İSTATİSTİKLER ✉ E-Posta
Bursa  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Bursa (101 Sayı)
  % 2

Haftada bir neşr olunmaktadır. Rumi 1309 Miladi 1893 tarinde yayın hayatına başlamıştır. Sitemizdeki nüshaların 1 ila 48 sayıları İBB Kütüphanesi diğerleri Milli Kütüphane nüsh...

 Bursa Mecmuası (2 Sayı)
  % 100

Gazeteden ziyade gergi boyutlarında ve muhtevasında bir yayındır. Müdürü Muhyiddin Baha'dır. Onbeş günde bir nerşredilmektedir. Bursa vilayet matbaasında basılmaktadır. Sayfa numarala...

 Bursa Sergisi (10 Sayı)
  % 100

10 Temmuz 325 (M. 1909) tarihinde neşrolunmaya başlamıştır. Serlevhasında "Serginin müddeti devamınca haftada bir defa neşrolunur musavver mecmuadır" denilmektedir. Sayılar arasında say...

 Ertuğrul (5 Sayı)
  % 100

Mes'ul Müdürü İsmail Hakkı, Sermuharriri Hakkı Baha'dır. "Menafi'i vatana hadim ve şimdilik haftada bir defa neşr olunur siyasi, ilmi, edebi,fenni, zırai gazetedir" serlevhası bul...

 Hüdavendigar (48 Sayı)
  % 3

Haftada bir yayınlanan vilayetin resmi gazetesidir. Sitemizdeki nüshaları Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Kardeş (4 Sayı)
  % 100

1921 yılında yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Vasıf Necdet'tir. "Menafi-i milliyeye hadim siyasi, edebi, ictimai Türk gazetesi serlevhasını taşımaktad...

 Millet Yolu (1 Sayı)
  % 100

22 Şubat 1920 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi Avukat Necmeddin'dir. "Hukuk ve hakimiyet-i milliyenin müdafi'i yevmi gazetedir" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizde bul...

 Mücahede (1 Sayı)
  % 100

Tesis tarihi 10 Nisan 1335/1919 dur. Sahibi ve mesul müdürü Hüseyin Enver'dir. "Pazarertesi ve pencşenbe günleri neşrolunur siyasi, ictimai, edebi, fenni müstakil Türk gazetesidir" serlevhas...

 Nilüfer (21 Sayı)
  % 11

1 Rebiul Evvel 1304 / 28 Kasım 1886 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İdarehanesi Bursa'da Feraizcizade matbaasındadır, burada da basılmaktadır. İkinci yılından itibaren sayfa say...

 Yeni Bursa (1 Sayı)
  % 100

Mes'ul Müdürü Nasuhi Esad'dır. "Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur Cumhuriyetçi Halk gazetesidir" serlevhası bulunmaktadır. Sitemizdeki tek nüsha 22 Mart 1928 tarihli Ramazan ayın...

 Yeni Fikir (1 Sayı)
  % 100

Yeni fikir gazetesi tesis tarihi ve sahib bilgileri elimizdeki nüshada yer almamaktadır. Bu nüsha Hakkı Tarık Us kütüphanesi nüshasıdır. 24 numaralı nüsha 2 Temmuz 1341/1925 tarihi taşıd...

 Yeşil Yurd (2 Sayı)
  % 100

Sitemizde iki nüshası bulunan gazetenin 1928 yılı tarihli ve 515 numaralı nüshasında Sahip ve Mesul Müdürü Abdülkerim olarak kaydedilmektedir. Sitemizdeki iki nüsha Hakkı Tarık Us Kütü...

 Yurd (1 Sayı)
  % 100

22 Haziran 1339/1923 tarihli nüshada Sahib ve Müdürü Avni Fuad olarak kaydedilmiştir. "Yurd sanayi-i nefise ve spor-u muhtelifenin mecmuasıdır" serlevhası bulunmaktadır. Bu nüsha resm...

© Her Hakkı Saklıdır 2015