Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! İSTATİSTİKLER ✉ E-Posta
Adana  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Altınöz (1 Sayı)
  % 100

Altınöz Gazetesi 5 Nisan 1340 / 1924 tarinde yayınlanmaya başlamıştır. Sahib ve Başmuharriri Şükrü Oğuz'dur. Başlık altında "Cumhuriyetperver Yevmi Gazete" serlevhası bulunmaktadı...

 Doktor Sesi (5 Sayı)
  % 100

Ocak 1927 tarihinde aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve sermuharriri Doktor Operatör Cafer Tayyar beydir. Başlığının altında "Aylık Sıhhi Halk Gazetesi" serlevha...

 Ferda (4 Sayı)
  % 100

Sahibi imtiyaz ve Müdürü Hulusi Havi, Sermuharriri B. Şükrü'dür. Başlık altında "Şimdilik Cumaertesi günleri neşr olunur, edebi, ictimai, ilmi Osmanlı gazetesidir" ibaresi bulunmaktad...

 Gölge (3 Sayı)
  % 100

Gölge gazetesi 26 Kanun-u Evvel 1341 / 26 Aralık 1925 tarihinde yayınlanmaya başlanmıştır. Sahibi, Müdürü, Sermuharriri Mehmed Rasim'dir. Haftada bir yayınlanmaktadır. Sitemizdeki nü...

 Halk (3 Sayı)
  % 100

Yevmi Halk gazetesinin cuma günlerine mahsus fevkalade nüshalarıdır. Sitemizdeki nüshalar Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Maarif Mecmuası (13 Sayı)
  % 74

Maarif Mecmuası, Adana Muallimler Birliği'nin yayın organı olarak 15 Mart 1928 tarinde onbeş günlük periyodla yayınlanmaya başlamıştır. Sitemizdeki nüshalardan 4,5,7,8,10,11 sayılar...

 Milli Mefkure (5 Sayı)
  % 15

3 Mart 1338 / 1922 tarihinde onbeş günlük periyodla yayınlanmaya başlanmıştır. Başlık altında "Muallimler Cemiyetinin Mürevvicidir" ibaresi mevcuttur. İmtiyaz Sahibi ve Mesul Müdürü Al...

 Türk Sözü (19 Sayı)
  % 7

Türk Sözü gazetesi günlük gazete olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Sitemizdeki en erken nüsha olan 11. sayı 13 Kanun-u Sani (Ocak) 1924 tarihlidir. Sahibi ve Başmuharriri Ferid Celal, M...

 Yaşasın Ordu (1 Sayı)
  % 0

Sitemizdeki tek sayı olan 383. sayı Milli Kütüphane nüshasıdır....

 Yeni Adana (26 Sayı)
  % 17

Yeni Adana gazetesi, Sahib ve Mesul Müdürü Ahmed Remzi, Başmuharriri Ferid Celal'dir. Sitemizdeki en erken nüsha gazetenin dördüncü yılında yayınlanan 250. sayısı 11 Nisan 1338 / 1922...

© Her Hakkı Saklıdır 2015